Miljön är något som vi alla borde ta på största allvar, det gäller såväl företag som oss människor.

Vad vore vi utan ett sunt miljötänk.....Det vågar jag inte ens tänka på. Vi på Kristianstads Kylservice har en väl utformad miljöpolicy som vi följer. Det är allt från hur vi hanterar papper på vårt kontor till inköp av produkter till våra kunder.

Det går att göra skillnad, och det är inte särskilt svårt. Det gäller bara att bestämma sig, och det har vi gjort. Våra inköp som vi gör idag är främst från bolag som är ISO certifierade enligt ISO 14001 och dessutom har en miljöpolicy som stämmer överrens med vår egna. Köper vi in bilar ska det vara så liten påverkan på miljön som möjligt, köper vi in kontorsprodukter lika så. Material som vi installerar, byter eller underhåller till våra kunder skall vara inköpta av företag med en utarbetad miljöpolicy.

Nedan ser ni ett utplock av vår miljöpolicy, kom gärna med synpunkter på förbättringar om ni vill tillägga något.

Som sagt det är inte så svårt bara man bestämmer sig för det // VD Tobias Levin

 

 

Miljöpolicy för AB Kristianstads Kylservice

Koncernens ledning har tagit fram en gemensam miljöpolicy som skall omfatta alla bolag inom koncernen.

Ledningens målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som uppkommer i samband med de tjänster och produkter som bolagen tillhandahåller, där bolagens största egna miljöpåverkan sker genom de transporter, i form av bilkörning, som sker mellan bolagens olika kundverksamheter. 

Kretsloppstänkande samt att hushålla med naturens, och företagens, resurser skall vara en naturlig del i bolagens företagskultur.

Vi vill uppnå detta genom att:

  •   Motivera och informera våra medarbetare om bolagens miljömål samt förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem till ett starkt engagemang i miljöfrågor.

  •  Upprätthålla ett miljö- och kvalitetsledningssystem som motiverar till ständiga förbättringsförslag, ur såväl miljömässigt som kvalitetsmässigt perspektiv.

  •  Förstå och uppfylla de lagar, föreskrifter samt andra miljökrav som gäller för bolagens tjänster och produkter.

  •  Planera våra körningar och tillämpa sparsam körning för att minska vår miljöpåverkan genom de utsläpp som sker i samband med bilkörning.

  •  Följa den miljöplan som finns bl a gällande fordonsbyten

  •  Ställa krav på våra samarbetspartners och leverantörer att dessa skall arbeta efter hållbarhetsprincipen.

  • Vårt miljöarbete skall inte enbart omfatta den egna verksamheten. Bolagen skall även bistå sina kunder med råd i val av produkter och tekniska lösningar, där vi, genom vår materialkännedom och kunnande, skall ge kunderna möjlighet att välja sådana produkter och lösningar som har en låg miljöpåverkan.

 

Vårt mål är enkelt

En bra affär är när kund, miljö och entreprenör är nöjda

© Kristianstad kylservice AB - Alla rättigheter reserverade Hemsida från C4Media