Vår historia

 

Knut Levin Kristianstads kylservice grundare, 1957

Bilden ovan ser vi från vänster Bertil Carlsson, Knut Levin och Leif Levin. Carlson hade  varit på firman i 25 år.

Bilden ovan ser vi från vänster Bertil Carlsson, Knut Levin och Leif Levin. Carlson hade  varit på firman i 25 år. 

 

Då & Nu

- Knut Levin grundade Kristianstads Kylservice 1957. ÅR 1963 ombildade han det till ett aktiebolag.

- Leif Levin kom in i företaget 1967. Han och Knut utvecklade företaget till vad det är idag, ett framgångsrikt och mångsidigt Kylföretag.

- Tomas Levin, Leifs äldsta son började på AB Kristianstads Kylservice 1980. Efter några år i firman började en vision ta plats.

- Pernilla Levin gick ut gymnasiet som civilingenjör och började på Kristianstads Kylservice 1985. Med en civilingenjör och en ingenjör ( Leif ) i familjen kunde AB Kristianstads Kylservice ta ett stort steg framåt.

- 1988 började Leifs yngsta son Tobias i företaget som nu hade vuxit från en anställd till 14. Tobias började som montör till arbetsledare och är idag VD.

- AB Kristianstads Kylservice är idag ett ledande företag inom kyla, värme, ventilation, styr och klimat. Vår styrka är kompetens. Vi är idag 25 anställda och alla har sin speciella arbetsuppgift.

- AB Kristianstads kylservice är inriktade på kvalitet och miljö, därför var det en självklarhet för oss att certifiera oss i ISO 9001 och 14001.

- Vi tänker för framtiden och verkar för att effektivisera vår verksamhet. För att gå ytterliggare ett steg framåt så har vi precis köpt in vår första elbil. Detta känns helt naturligt med tanke på vår miljöpolicy.

 

Nu

Idag är AB Kristianstads kylservice ett stort företag med hjärtlig familje-anda. Leif Levin är pensionär (men besöker oss minst en gång i veckan, vilket vi är tacksamma för). 

Tomas har gått vidare och är nu ordörande i vårt holding bolag, Pernilla sköter kontoret och Tobias har tagit över VD rollen.

Kristianstads kylservice är indelat i olika avdelningar för att lättare leva upp till våra kunders önskemål. Vi är fördelade på fem olika avdelningar, anbud, service, underhåll, hushåll och fastighet.

 

 

Bilder från förr 

Leif Levin och Carriers Bertil Ljungqvist

Invigning av utställningshallen 1998

Rune Simonsson

 

Jonas, Klas, Henrik Per och Jan

Helen från Carrier och Gun-Britt Levin

Leif Levin och Reene på Carrier

 Ib hagsten och Tomas Levin 1998

 Tomas och Helene

 

 Åhus mässan någon gång på 80 talet

 

 Tomas på ÅF möte i början på 90 talet

 

 Pernilla Levin 1995

 

 Renovering av Videllsgatan 1

                       Knut Levin 1955

 

Vår gamla lokal på söder i Kristianstad

  

Vårt mål är enkelt

En bra affär är när kund, miljö och entreprenör är nöjda

© Kristianstad kylservice AB - Alla rättigheter reserverade Hemsida från C4Media