Vilka är vi

 

 

Namn: AB Kristianstads Kylservice

Ålder: 56 år som aktiebolag ( grundades 1957 )

Registreringsdatum: 1963-08-22

Grundare: Knut Levin

Uppbyggare: Leif Levin

Förvaltare: Tomas Pernilla Tobias Levin

Nybörjare: Viktor och Tintin Levin (4 generation)

Verksamhet: Vi har idag 25 anställda

Expert område: Kyla, Värme, EL, Avfuktning, befuktning, Vent, Styr, VVS, solceller

 

 

AB Kristianstads Kylservice är unikt genom den kompetens personalen besitter för att utföra de helhetslösningar vi säljer; kompletta installationer av kyl- och frysanläggningar, värmepumpsanläggningar och klimatanläggningar. Samtliga kyltekniker har INCERTs certifikat som krävs för att arbeta med kyl- och värmepumpsanläggningar. Dessa certifieringar förnyas vart femte år, liksom lödarkompetensen i företaget säkerställs med ett prov varje år.

EUs lagstiftning medför många ändringar av existerande lagar och regler, som vi just nu anpassar oss till. Med dessa förändringar breddar vi ytterligare personalens kompetens. Vi kommer inom kort att utbilda samtliga av våra tekniker i HLR första hjälpen.

Vi har stor kompetens och erfarenhet av stora energibesparande installationer. Till värmeanläggningen som vi installerat i Akademiska huset i Lund hämtar vi värme med hjälp av 165 borrer på 230 meters djup. Vi utför alla former av stora värmepumps installationer men installerar även mindre värmepumpar för villor. Energibesparande investeringar börjar ofta direkt ge återbäring i form av lägre kostnader. Ett sådant exempel är vår installation för värme och kyla på Centralsjukhuset i Kristianstad. Här värmer vi hela sjukhuset vintertid och kyler det sommartid. Investeringen i denna anläggning är efter två års drift betald.

Vi är naturligtvis kvalitetscertifierade enligt ISO 17020 samt miljöcertifierad med ISO 14001 och ISO 9001. Denna certifiering borgar för att vi jobbar på ett säkert sätt. Vi sätter kvalitet högt och månar om miljön.

Vi vill erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till både människa och miljö och har därför utarbetat en miljöpolicy. För att kunna verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle är det viktigt att aktivt samarbeta med leverantörer, entreprenörer och konsulter. Om vi alla fokuserar på samma övergripande mål kan vi skapa en bättre miljö.

Idag är vi 25 st anställda på Kristianstads kylservice. För att våra kunder ska få ”rätt tekniker till rätt jobb” har vi delat in vår personal i 5 arbetsgrupper. grupp 1 service, grupp 2 underhåll, grupp 3 hushåll, grupp 4 anbud och grupp 5 fastighet.

 

 

 

 

Vårt mål är enkelt

En bra affär är när kund, miljö och entreprenör är nöjda

© Kristianstad kylservice AB - Alla rättigheter reserverade Hemsida från C4Media